Logo Karakter

Karakter

 

Karakter is het academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Midden- en Oost-Nederland met meer dan 10 locaties. Kinderen en jongeren uit alle gemeenten in Nederland kunnen bij ons terecht. Kinderen en jongeren komen bij ons voor diagnostiek en behandeling van ADHD, autisme, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose, LVB en andere psychiatrische problematiek.

Bij de behandeling kijken wij altijd goed naar wat het kind nodig heeft en wat het beste bij het kind past. Dit kunnen therapieën of gesprekken zijn, individueel, in een groep of met de ouders erbij. Ook combineren we dit met online behandeling (e-health). Soms worden er medicijnen voorgeschreven en soms is een tijdelijk klinisch verblijf bij Karakter nodig om weer verder te kunnen.
Als het gaat om complexe problematiek, behandelen we bij Karakter. Wanneer er sprake is van enkelvoudige vraagstukken, behandelen onze partners in zorg. Jaarlijks maken ruim achtenhalfduizend kinderen, jongeren en hun ouders gebruik van onze zorg.

Behandeling in Noordoost Brabant
In Uden kunnen patiënten terecht voor een diagnose, een second opinion of een behandeling. Dit wordt mogelijk gemaakt door de expertise van een kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psycholoog, ouderbegeleider en verpleegkundig specialist.
Uitgebreidere diagnostiek en expertise biedt Karakter in samenwerking met de polikliniek en het intensiefbehandelcentrum (IBC) in Nijmegen. Voor LVB (licht verstandelijke beperking) is continu afstemming met het IBC te Ede.
In het kort:

Diagnostiek- en behandelmogelijkheden voor complexe psychiatrische problematiek
Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling
Diagnostiek- en behandelmogelijkheden LVB
Infants (0-6 jaar) (Karakter Nijmegen heeft het Top GGZ keurmerk)
Consultatie- en advies gericht op verwijzers

Meer informatie?
Website: www.karakter.nl

Telefoon: 024 351 22 22
E-mail: info.nijmegen@karakter.com

Consultatielijn voor artsen:
Telefoon 088 654 54 54
consultatielijn@karakter.com
Consultatielijn voor jeugdhulpprofessionals*:
Telefoon 088 654 54 99
consultatielijn@karakter.com
Overleg over aanmeldingen/verwijzingen:
Overleg over aanmeldingen kan via aanmeldpuntuc@karakter.com

*expertiseteams, wijkteams, GGD, gemeenten, vrijgevestigde (gz)psychologen, scholen, etc.

Website: www.karakter.nl